www.gayecho.com/personals
Srpski sajt sa oglasima lične prirode koji ima oko 6 hiljada članova iz Srbije. Sajt pruža usluge svim LGBT osobama. Korišćenje je besplatno bez ograničenja.

www.gayecho.com/chat
Srpski sajt sa chat sobama za gej muškarce i lezbejke u kojima je u svakom trenutku više stotina ljudi.