Parada ponosa Beograd

 • beograd-prajd
 • beograd-prajd1
 • beograd-prajd2
 • beograd-prajd3
 • beograd-prajd4
 • beograd-prajd5

Place Category: Organizacije

Profile
Profile
Photos
Map
Reviews
Related Listing
 • Udruženje građana/ki “Parada ponosa Beograd” osnovano je nakon Parade ponosa 2010. godine sa osnovnom idejom da se formira pravno telo koje će objediniti različite pristupe ostvarivanju LGBT prava i sloboda i koje će se baviti organizovanjem Parade ponosa kao javne godišnje manifestacije, Nedelje ponosa kao prateće i promotivne manifestacije, ali i koje će između dve Parade, raditi na promovisanju LGBT prava kroz široki spektar aktivnosti.

  UG “Parada ponosa Beograd” nastaje i kao rezultat dugogodišnjeg preplitanja različitih politika koje kao zajednički cilj imaju stvaranje trajnog mira, koji između ostalog podrazumeva jednak tretman i jednake mogućnosti svih građana/građanki Srbije, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodno izražavanje.

  Svoje vrednosti “Parada ponosa Beograd” utemeljuje u vrednostima koje su bliske feminističkom, mirovnom i antiratnom pokretu, kao i globalnom pokretu za ljudska prava i naravno LGBT i queer pokretu.

  Udruženje “Parada ponosa Beograd” kroz svoje javno delovanje doprinosi smanjivanju svih oblika nasilja i diskriminacije, sa pobebnih fokusom na smanjivanje homofobije, bifobije, transfobije i seksizma unutar našeg društva.

  Misija

  Udruženje građana Parada ponosa Beograd želi da doprinese izgradnji demokratskog društva u kojem svaki pojedinac i pojedinka mogu uživati ista prava bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju i rodno opredjeljenje. Parada ponosa Beograd će nastojati kroz programe edukacije osnaži pripadnike LGBTIQ zajednice da zahtevaju ostvarenje svojih prava garantovanih Ustavom i zakonima, s jedne strane, is druge strane da jača demokratske institucije, pre svega izvršnu i pravosudnu vlast, da zaštite prava svojih građana. Kroz afirmaciju prava i promociju kulture nastojaće da radi na unapređenju stanja kvaliteta prava LGBTIQ osoba u Srbiji.

  Ciljevi udruženja

  Organizacija Parade ponosa,
  Organizacija kulturne manifestacije Nedelja ponosa,
  Promocija i unapređenje prava LGBTIQ osoba
  Edukacija građana, posebno mladih o značaju poštovanja ljudskih prava s naglaskom na prava LGBTIQ osoba

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Leave a Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.